EDU Raporlama

EDU Raporlama
 • Mali Raporlama
 • Öğrenci Performansı Raporları
 • Personel Değerlendirme Raporları
 • Öğretmen Değerlendirme Raporları
 • Sınıf Bazlı Durum Değerlendirme Raporları
 • Şube Bazlı Durum Değerlendirme Raporları
 • Dönemsel Arşiv Taraması
 • Rehber Öğretmene Göre Öğrenci Listesi Raporu
 • Öğrenci Bilgileri ve Kayıt Uygulamaları Raporu
 • Devamsızlık Raporları
 • İlgili Derse Göre Devamsızlık Raporu
 • Haftalık Program Raporları
 • Öğrenci Gelişim Raporları
 • Finansal Analiz Raporları
 • Tarih Aralığına Göre Hesap Raporları (Gelir -Gider Analizi)
 • Okul Bazlı Hesap Raporu
 • Öğrenci Kayıt Raporları
 • Deneme Sınavı ve Konu Testi Raporları
 • Zümre Raporlamaları
 • Personel Performans Raporları
 • Tüm Veri Girişlerinin Raporlanması
 • Tüm Raporlamaların Dışa Aktarımı

 
 
Raporlamalardaki filtreleme opsiyonları sayesinde istenilen özelliklere ait raporlar alınabilir. Raporlamalar pdf ve excel olarak dışa aktarılabilir.
 
Personel ve öğretmen performansları raporlanabilir.
 
Finansal raporlamalarda geciken ödemeler, belli tarih aralığına göre beklenen ödemeler, velinin okula olan toplam borcu ve ödenen miktarlar raporlanabilir. İstenilen tarih aralığına göre hesap raporları alınabilir.
 
Sistemde kayıtlı olan öğrencilerin kayıt durumları raporlanabilir. Kayıt personelinin yaptığı kayıt görüşmeleri raporlanabilir. İdare, sistemdeki personel, öğretmen ve öğrencileri istediği opsiyonlara göre filtreleyip raporlarını alabilir.