EDU Kayıt İşlemleri

EDU Kayıt İşlemleri
  • Öğrenci Kayıt
  • Ücretlendirme
  • Taksitlendirme
  • Kayıt dokümanları
  • Öğretmen ve personel özlük işleri
  • Detaylı Raporlama

 
 
Yeni kayıt, kayıt yenileme, kayıt iptal, kayıt dondurma işlemleri gerçekleştirebilir. Kayıt esnasında uygulanan indirim türleri kayıt altına alınabilir.
 
İdareci, personel ve öğrencilere ait dijital doküman yönetimi yapabilir. Sözleşme belgesi, kayıt yenileme formu, indirim talep formu, fatura ve diğer makbuzlar bu bölümden alınabilir.
 
Personelin yapmış olduğu olumlu-olumsuz tüm kayıt görüşmeleri sisteme işlenebilir.