EDU Eğitim Koordinatörlüğü

EDU Eğitim Koordinatörlüğü
  • Ders yönetimi
  • Sınıf yoklamaları
  • Konu takibi
  • Ders planlama
  • Zümre çalışmaları

 
 
Tanımlanan derslere ait konular sisteme eklenebilir.
 
İdareci, okul içerisinde şube ya da grup oluşturabilir. Öğrencileri şubelere otomatik ya da manuel olarak yerleştirebilir. Şubelere istenen dersler tanımlanabilir. İlgili ders sınıfa otomatik olarak eklenebilir. Kur bazlı ders planlamaları yapılabilir.
 
İdareci tarafından kulüp faaliyetleri takip edilebilir.
 
Öğretmen öğrenciye konu ödevi, performans ödevi ve araştırma ödevi gibi ödevler verebilir ve bunların takibini gerçekleştirebilir. Veli ve öğrenci verilen ödevlerin sonuçlarını takip edebilir.
 
Öğretmen, öğrenci hakkında ders değerlendirmesi yapabilir. Ayrıca öğretmen şube olarak da genel ders değerlendirmesi yapabilir.