EDU MOBİL
IOS ve Android platformlardan bilgilere hızlı erişim
Ödev Duyuruları
Sınav Duyuruları
Devamsızlık Duyuruları
Okul ve Şube Duyuruları
Öğrenci Değerlendirmeleri
Öğretmene Atanan Görevler
Eğitim Yönetim Uygulaması
ÖĞRETMEN
İDARE
VELİ
ÖĞRENCİ
EDU
Okulunuzu Tek Noktadan Yönetin
Bilgilerinize Her yerden Erişin
Raporlama
Sınıf Yoklama
Haftalık Karne
Ölçme ve Değerlendirme
Akademik Takvim
Kayıt İşlemleri
Finansal İşlemler
Eğitim Koordinatörlüğü
Etüt Yönetimi
Davranış Değerlendime
Kitap Takibi

EDU EĞİTİM YÖNETİM UYGULAMASI
EDU, Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu yazılımları, tek çatı altında toplayan etkin ve işlevsel bir eğitim yazılımıdır.
EDU, İdari işlemler için masaüstü uygulama yazılımı, öğretmen-öğrenci-veli iletişimi için web yazılımı ve kullanıcılara anlık etkileşim sunmak için mobil yazılımları içermektedir.
EDU, idareciler, öğretmenler ve eğitim destek personeli ile veliler ve öğrenciler arasındaki interaktif iletişimi sağlar.
EDU, idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin performanslarını ölçüp raporlayabilmektedir.
EDU, öğrencilerin eğitim-öğretim hayatında akademik ve sosyal gelişimine yön verebilecek destek verileri sağlamaktadır.
EDU, eğitim kurumu içerisinde ihtiyaç duyduğunuz tüm finansal işlemleri yapmaktadır.
EDU, akademik takvim sürecini etkin yönetebilmektedir.
EDU, eğitim kurumunuzun verimliliğini artıracak karar destek verileri sağlamaktadır.
EDU programındaki tüm işlemler veri tabanında kriptolu olarak saklanmaktadır. Ağ trafiği 128 bit SSL sertifikası ile korunmakta ve kullanıcılar tarafından yapılan her işlem kayıt altına alınmaktadır.

 

EDU Kitap Takip

EDU Kitap Takip

Öğretmenler öğrencilerin kitap takiplerini yapabilir, web portalı üzerinden sorumlu olduğu sınıflara kitap tanımlayabilir, haftalık olarak ne kadar kitap okuduklarını takip edebilir.
Read More
EDU Akademik Takvim

EDU Akademik Takvim

İdareci, akademik takvim yönetimini yapar. Akademik takvimde, okul içinde farklı öğrenci şubeleri için farklı takvimler oluşturabilir. Bu akademik takvimlerde her bir ders periyodunun kaçta başlayıp kaçta biteceğini belirleyebilir.
Read More
EDU Sağlık Takibi

EDU Sağlık Takibi

Sağlık personeli revire gelen kişilerin kaydını tutabilir. Gelen kişi öğrenci ise veliye bilgi verilip verilmediğini kontrol edebilir.
Read More
EDU Görev Yönetimi

EDU Görev Yönetimi

Okul idaresi, öğretmenlere ve personele görev ataması ve takibi yapabilir.
Read More
EDU Servis Yönetimi

EDU Servis Yönetimi

EDU sisteminde sabah ve akşam servisi olmak üzere farklı servis güzergâhı tanımlanabilir. Bir servis güzergâhındaki öğrencilerin listesi oluşturulabilir.
Read More
EDU Demirbaş Kayıt

EDU Demirbaş Kayıt

İdareci tarafından okul demirbaşları kayıt altına alınır. Demirbaşlar idareciler tarafından personele zimmetlenebilir. Kayıp eşyaların sistem tarafından takibi yapılabilir.
Read More